Tuireadh

fichead-còigeamh leabhar Bìoball, fillte 5 caibideilse, gun innse am eachdraidh Ieremiah

'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Tuireadh (Eabhra איכה ʾēḫā(h), Eikha) no Tuireadh Ieremiah.

O vos omnes, naomh-fhonn o Tuireadh Ieremiah.