'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Eseciel (Eabhra: יְחֶזְקֵאל; "Neartaichidh Dia").

Aisling Glinn nan Cnàimh Tioram le Gustave Doré.