'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Hagai. Chan eil ach dà chaibideil ann.