S' e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa Dàra Leabhar nan Rìgh no Ceathramh Leabhar nan Rìgh.