Ioel

fichead-naoidheamh leabhar Bìoball, fillte air èiginn 3 caibideilse

'S e leabhar ann an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Ioel. 'S e fear de na dà fhàidh dheug a tha ann an Ioel an duine.

Am Fàidh Ioel, ann an ìbhri.