'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Daniel.

"Freagairt Daniel", dealbh a rinn Briton Rivière, 1890