'S e leabhar sa Seann Tiomnadh sa tha ann an Nahum, agus fear de na mion-fhàidhean. Tha an leabhar eadar Micah is Habacuc. Sgrìobh e mu dheireadh Impire Asirianach, agus am prìomh-bhaile aice, Nineveh sa stoidhle bàrdail.

Nahum le James Tissot.