Britheamhan

seachdamh leabhar Bìoball, fillte 21 caibideilse

'S e an seachdamh leabhar den Seann Tiomnadh a tha ann an Britheamhan (Eabhra: Sefer Shoftim ספר שופטים).