Sephaniah

deich thar fhichead-siathamh leabhar Bìoball, fillte air èiginn 3 caibideilse

'S e leabhar san t-Seann Tiomnadh sa tha ann an Sephaniah. Chan eil eòlas sam bith againne air Sephaniah, ach dè tha anns an leabhar fhèin.

Sephaniah