'Tha Esra a' searmonachadh an lagh' le Julius Schnorr.

'S e leabhar agus fàidh san t-Seann Tiomnadh a tha ann an Esra.