S' e leabhar san t-Seann Tiomnadh a tha sa Chiad Leabhar nan Rìgh no Treasamh Leabhar nan Rìgh.