Genesis

ciad leabhar Bìoball, fillte 50 caibideilse

'S e a chiad leabhar den Bhìoball a tha ann an Genesis (Eabhra:|בראשית| "bereshit", Greugais: Γένεσις, a' ciallachadh "breith", "cruthachadh", "cuis", agus "toiseach"). Thàinig an t-ainm bhon toiseach an leabhar ann an Eabhra:

Adhamh is Eubha le Titian
Anns an toiseach chruthaich Dia na nèamhan agus an talamh

'S e leabhar fada a tha ann, agus a-rèir dualchas 's e Maois a rinn e, ach tha e cinnteach san latha an diugh gun do rinn iomadh sgrìobhadairean e.