Dàn Sholaimh

fichead-soiceand leabhar Bìoball, fillte 8 caibideilse, gun innse aig am eachdraidh Solomone, gun luaidh an cìoch agus am ìosal-balg bainrìghe Sàbaide

'S e leabhar anns a' Bhìoball Eabhra a tha ann an Dàn Sholaimh (Eabhra שיר השירים, Shir ha-Shirim). Tha e anns an Tanach neo Seann Tiomnadh agus 's e fear de na còig rollan (megillot).

'Dàn Sholaimh' le Gustave Moreau.