Deuteronomi

còigeamh leabhar Bìoball, fillte 34 caibideilse

'S e an còigeamh leabhar den Bhìoball a tha ann an Deuteronomaidh. 'S e Devarim דברים ("briathran"), a tha air ann an Eabhra, a thàinig as an toiseach "Eleh ha-devarim" ("Is iad seo na briathran"). Mar am facal logos, is urrainn do "devarim" a ciallachadh "labhairtean" 7c.