'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann an Ionah. Tha an sgeul den Ionah agus an "t-iasg mòr" (chan eil am facal airson muc-mhara ann) gu math ainmeil.

Ionah agus am muc-mhara le Gustave Doré.