'S e leabhar sa Bhìoball sa tha ann am Malachi. 'S e am fear mu dheireadh san t-Seann Tiomnadh a tha ann.