'S e leabhar anns an t-Seann Tiomnadh a tha ann an Amos. 'S e fear de na Nevi'im. Is coltach gun do sgrìobh an ùghdar ann an 750 RC neo 749 RC.

Am fàidh Amos, le Gustave Doré.