Tha Ciad Leabhar nan Eachdraidh ann am Bioball. Se Divre Hayyamim a tha air ann an Eabhra, i.e., "Eachdraidh nan Làithean." Chuir Ierom an t-ainm Chronicon air, ann an Laideann, nuair a rinn e an Vulgate.