Tchaikovsky

Seann Cheòl Ghaidhealach deasaich

Òrain Ghàidhlig deasaich

An Eala Bhàn

Ceòl Ùr Gaidhealach deasaich

Ceòl Phrìomh-shamhlach deasaich

Tachartasan Ciùil deasaich

Prògraman ciùil deasaich

Stoidhlean Ciùil deasaich

Innealan Ciùil deasaich

'Pràis' deasaich

'Anail' ('Woodwind') deasaich

Torman-ciùil deasaich

Faramachd (Percussion) deasaich