'S e inneal-ciùil analach a tha san 'fhliùiteag (piccolo).

Fliùiteag

'S e cuislean beag a tha san fhliùiteag. Tha an t-ainm piccolo ('meanbh') a' tighinn bhon Eadailtis, agus an ainm Gàidhlig a' tighinn on Bheurla flute + ag.