'S e inneal-ciùil ceithir-shreangach a tha san fhìdheall. Tha e air a cluich le bogha 's an làimh dheas, làimh chlì a giorrachadh na sreangan agus ciste (neo bun a' chiste) air a ghlèidheadh eadar gualainn agus leth-cheann an neach-chiùil. Gleusar na sreangan gu G, D, A, E. Tha sin ri ràdh gum bi dall a' chòigeamh eadar nan sreangaibh fhosgailte.

Fìdheall

Cluicheadair deasaich

Iomraidhean deasaich