Mar as tric, bidh rapairean a’ cleachdadh an fhacail, hip-hop, nam measg fhèin, an àite rap, nuair a tha iad a’ bruidhinn mu dheidhinn an stoidhle ciùil aca, measgachadh de faclan labhairte agus builean-druma. ‘S e “rap” am facail a chleachdas daoine o thaobh a-muigh an t-saoghail hip-hop, mar as àbhaist.

Public Enemy ann an 2006.

Cuideachd, bidh na rapairean a’ gabhail orra fhèin, MC (master of ceremonies) ann am Beurla, no FT (fear an taighe) agus BT (bean-an-taigh) ann an Gàidhlig, an àite “rapair.” Canaidh iad sruth ris an rap fhèin, faclan labhairt ann an ruitheam sùbailte, a’ cleachdadh comhardaidh agus bheuman seòlta gus buaidh sònraichte, làidir a chruthachadh.

Chaidh a chiad òran hip-hop Gàidhlig a chraoladh nuair a rinn BT Nina agus FT Ceartas à Club Hip-Hop SMO seisean beò air a’ phrògram, Rapal, air BBC Radio nan Gaidheal, anns an fhoghair, 2005.

Sgioban Hip-hop, FTan agus BTan Gàidhlig

deasaich