'S e modh ciùil a tha ann am meatailt throm (neo meatailt) similear gu ceòl ròc. Dh'èirich an stoidhle seo anns na 1960an/1970an. Dh'fhàs e bhon stoidhle ròc agus blues. Tha am fuaim làidir, reamhar, tomadach gu tric le casadh (Beurla distortion), giotàr aon-neach fada, buille làidir agus faram le liricean agus coilionaidhean ionnsaigheach.

Comharraidhean deasaich

Mar is trice tha drumaichean, giotàr beus, giotàr ruitheam, prìomh ghiotàr, agus seinneadair ann an còmhlan-meatailt. Tha innealan eile air chleachdadh uaireannan cuideachd.

Am Prìomh Ghiotàr deasaich

'S e am prìomh phàirt de ceòl meatailt throm a th' air giotàr dealain agus a leudachadh. Tha am prìomh ghiotàr a' cluich binnean, earrannan innealach, agus giotàr aon-neach. 'S e giotàr feart a th' ann. Mar as tric tha na binnean aige a' cleachdadh pongan singilte no double stops.

Roinn Ruitheam deasaich

Tha an giotàr ruitheam a' cuir taic ris a' phrìomh giotàr, a' cluich co-cheòl agus ag obair le drumaichean agus giotàr beus air a bhith nan roinn ruitheam. Tha am prìomh phàirt seo a' dol an aghaidh pàirt aig an seinneadair no “frontman”, agus tha e a' cruthachadh teannachadh agus farpais cheòlach.

An Seinneadair deasaich

Gu h-àbhaisteach tha an guth binn agus gharg cuideachd. Mar eisimpleir tha binneas glan aig am fonn, ach ann an rannan tha guth garg air chleachdadh.

Faclan deasaich

Mar modh ciùil eile, tha ceòl meatailt a' dèiligeadh le cuspairean leathann. Gu tric, tha na cuspairean gu math dorcha agus anns na 70ean agus 80ean bha dragh air daoine airson bha mòran òrain mu dheidhinn olc agus adhradh diabhail. Chan eil e mì-àbhaisteach airson cluicheadairean a chruthachadh connspaideach leis na faclan aca.

As dèidh ùine, thòisich diofar sheòrsa de cheòl meatailt - mar meatailt dubh, meatailt marbh, meatailt gothic agus meatailt cumhachd - agus mar sin a' nochdadh. Tha dà chiall aig meatailt: an ceòl seo gu lèir, neo na còmhlan is tràth, a bha a' cluich an stoidhle nas traidiseanta anns na 70ean. 'S e Black Sabbath, Van Halen agus Judas Priest eisimpleirean de na còmhlan seo.

Ged a bha meatailt uabhasach soirbheachail anns na 70ean agus na 80ean chan eil e cho poblach 's an latha an diugh. Tha tòrr dhan an seo co-cheangailte ris am modhan grunge a dh'fhàs mòr anns na 90ean tràth le còmhlan mar Nirvana agus Pearl Jam.

Aig an deireadh de na 1990ean, thòisich seòrsa de meatailt air a tha an t-ainm nu metal a dh'fhàs mòr, ach tha daoine ann a tha ag argamaid nach e meatailt "ceart" a tha seo. Mur e neo nach e, a-nis chan eil an ceòl seo cho shoirbheachail idir.

 
Postair airson fèis meatailt

An Stoidhle deasaich

Is tric 's e giotàir a tha cluich am pàirt is motha ann an ceòl meatailt agus tha cluich aon-neach (solos) uabhasach cumanta ann. Is coltach ann an còmhlain meatailt tha dithis neach-giotair (uaireannan triùir), neach-beus agus cluicheadair-druma. Tric tha na buill aig còmhlan meatailt air an gabhail ri mar na daoine is fheàrr air cluich na h-innealan aca anns an t-saoghal. Cluicheadairean giotàir mar Zakk Wylde, Toni Iommi de Black Sabbath agus Eddie Van Halen de Van Halen. Cluicheadairean druma mar John Bonham aig Led Zepellin agus Dave Lombardo de Slayer. Neach-beus mar Steve Harris de Iron Maiden.

Tric tha òrain meatailt air a-rèir an nòs mar a bhith mu dheidhinn cuspairean olc agus mar seo tha feadhainn de chòmhlan a' faighinn tòrr càineadh bho buidheann creideamh.


Buaidh air Cultar deasaich

Tha meatailt air sgig-aithris anns am fiolm ainmeil This Is Spinal Tap.