'S e an ceòl traidiseanta airson am Pìoba Mòr a tha anns a' phìobaireachd. An-diugh tha mòran daoine ga toinneamh oir tha iad a' smaoineachadh nach fhaodaidh sibh a' dèanamh caochlaidhean anns an ùrlar. Ach chan eil sin fhìor ma tha sibh a' chuir seall air na ceòl Clann 'IcCruimmein. Tha tuilleadh seòrsa ùrlair airson pìobaireachd, ach feumaidh sibh a' faicinn roimhe cluich no dèanamh pìos nuadh, gu bheil e ach ùrlar agus feumaidh sibh a' cleachdadh do comasan ciùil airson a' bhi ceart.

Ceòl mòr
music genre
Fo-sheòrsa demusic of Scotland, art music Deasaich

Eadar-fhighte

deasaich

Tha an ùrlar 'Eadar-fhighte' ga cleachdadh de mun ceart 7% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

A B A

B A B

Tha sibh a' faodaidh faicinn carson a' tha an t-ainm aige 'Eadar-fhighte'. Tha an 'A' agus 'B' a' iomradh ris na abairtean ciùil.

Liriceach Eadar-fhighte

deasaich

Tha an t-ùrlar 'liriceach eadar-fhighte' ga cleachdadh de mun ceart 6% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

A B A B

C A B A'

Tha an ' an-dè an A a' ciallachadh gum feumaidh a' bhi caochladh ann.

Adhartach

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Adhartach' ga cleachdadh de mun ceart 12% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

A1 A2

A3 A4

Tha na uimhirean an-dè na litrichean a' ciallachadh gu bheil an t-ùrlar A a' caochlaidh ann gach aon ris a' deireadh

Liriceach Cruinn

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Liriceach Cruinn' ga cleachdadh de mun ceart 11% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

A1 A2 A1 A2

B1 B2 B1 B2

Sgeadaich

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Sgeadaich' ga cleachdadh de mun ceart 4% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

abA abA

baB A B

abA B A

'Gu Math Fighe'

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Gu Math Fighe' ga cleachdadh de mun ceart 10% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

baB A B

abA B A

'Liriceach Gu Math Fighe'

deasaich

Tha am pàtran aig 'Liriceach Gu Math Fighe' mar seo:

baB baB

abA B A

Liriceach Saor

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Liriceach Saor' ga cleachdadh de mun ceart 9% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

A B A B

C D E F

Air fhighe

deasaich

Tha an t-ùrlar 'Air fhighe' ga cleachdadh de mun ceart 38% an ceòl sean. Tha am pàtran aige mar seo:

B B A B

A A B A