Tha am beus-fhìdheall (bass viol) na inneal-ciùil, teaghlach nan teud.

Syntagma musicum (1618) le Michael Praetorius