Tha a' chlàirneid a' buntainn dha na cuislean-ciùil. 'S e an seòrsa as cumanta clàirneid soprano, ach tha grunnan sheòrsachan eile ann. Thathar ga cleachdadh mar is trice ann an ceòl clasaigeach, jazz agus ceòl traidiseanta aig feadhainn de nàiseanan Eòrpach. Dh'fhàs i anns a' Bharoc bho chusail-bhinn (no "recorder" sa Bheurla), ach tha meuran iarann a bharrachd air tollan oirre, agus tha e a' gairm le crith de ribheid.

Clàirneid B♭ (dòigh Boeihm)

Faic cuideachd deasaich