'S gaoth-ionnsramaid a tha ann an torm-fheadan.

Dà thorm-fheadain

Tha iuchraichean agus ribhead dùbailte aige.

Rainnse an torm-fheadain

Tha an rainnse aige o B♭1 gu E5, ach tha e mar as trice a' cluich pong san rainnse baratoin.

Faic cuideachd deasaich