Uibhist a Deas

'S e aon de na h-Eileanan an Iar a th' ann an Uibhist a Deas. Sluagh 1,754 (2011). Tha a chuid mhòr den t-sluagh nan cumail ris a' chreideamh Chaitligeach. Ann an 2006 chaidh a' chuid a bu mhotha den fhearann Uibhist a Deas a cheannachd le Stòras Uibhist.

Uibhist a Deas

Daoine a bhuineas do dh'Uibhist a DeasEdit

Sgrìobhaidhean mun eilean ann an GàidhligEdit

  • MacDhòmhnuill, Dòmhnull (1938). 'Eirisgeidh agus Uibhist a Deas', ann an Am Measg nam Bodach. Glaschu: An Comunn Gaidhealach. dd. 127-135.
  • MacDhòmhnaill, Dòmhnall Iain (1981) Uibhist a deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein Steòrnabhagh: Acair.

BuidhneanEdit

ÀiteachanEdit

Ceanglaichean a-machEdit