'S e Calanais baile beag air taobh siar Eilean Leòdhais far bheil mu cheud gu leth duine a' fuireach.

Tursachan Chalanais, Innse Gall

Tha am baile cudromach don eilean air sgath 's gu bheil e a' tarraing corr air ceud mìle neach-turais gach bliadhna. Bithidh iad a' tighinn ann am buidheannan mòra bho air feadh an t-saoghail a dh'fhaicinn Tursachan Chalanais, aon de na seallaidhean as ainmeile anns an t-saoghal.

Ceanglaichean a-mach deasaich