Tha Taigh-tasgaidh Chill Donnain ann an Cill Donnain ann an Uibhist a Deas. Dh'fhosgail e sa bhliadhna 1998. Tha Clach Chlann 'ic Ailein ann.

Taigh-Tasgaidh Chill Donnain

Tha trì earrainnean san taigh-tasgaidh: taigh-tasgaidh bheatha an eilein fo chùram Comunn Eachdraidh Uibhist a Deas; an comann ealain Gàidhlig Fèis Tìr a' Mhurain; agus bùth-obrach agus bùth-thaisbeanaidh aig Solarachaichean Làimh-chiùird Uibhist.

Ceanglaichean a-mach deasaich