'S e aon de na h-Eileanan an Iar, Alba a th' ann am Beàrnaraigh.

Beàrnaraigh na Hearadh
Beàrnaraigh

Daoine ainmeil

deasaich

Sgrìodhaidhean mun eilean

deasaich

Tha leabhar r’a fhaighinn sa Ghàidhlig, r’a leughadh air an Eadar-lìon no ’na leabhar-d, mu eachdraidh na h-eilthireachd bhon Eilean: “Sgeul nan Eilthireach a dh’fhalbh à Beàrnaraigh na Hearadh”, le Pàdruig MacIlleChiar, 2012.