'S e roinn agus clachan ann an Leòdhas eadar Nis agus Steòrnabhagh a tha anns A' Bhac. Tha Sgoil a' Bhac le trì clasaichean Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus ceithir clasaichean Beurla, sgioba ball-coise agus an Eaglais Shaor ann.

Cala ann am Brèibhig, am Bac.

Ceanglaichean a-mach

deasaich