Fosgail am prìomh chlàr-taice

‘S e sgrùdadh cheistean bhunasaich a th’ ann am feallsanachd agus tha i a’ cur ceistean mu bheò-bhith, eòlas, luachmhorachd, reusan, inntinn agus cànan.

Susbaint

Feallsanaichean bhon taobh an iar ann an òrdugh eachdraidheilDeasaich


Feallsanaich ainmeil an eachdraidh
Presocratics | Socrates | Plato | Aristotle | Epicureans | Stoics | Plotinus | Augustine of Hippo | Boëthius | Al-Farabi | Anselm | Peter Abelard | Averroës | Maimonides | Thomas Aquinas | Albertus Magnus | Duns Scotus | Ramon Llull | Occam | Giovanni Pico della Mirandola | Marsilio Ficino | Michel de Montaigne | René Descartes | Thomas Hobbes | Blaise Pascal | Baruch Spinoza | John Locke | Nicolas Malebranche | Gottfried Leibniz | Giambattista Vico | Julien Offray de La Mettrie | George Berkeley | Baron de Montesquieu | David Hume | Voltaire | Jean-Jacques Rousseau | Denis Diderot | Johann Herder | Immanuel Kant | Jeremy Bentham | Friedrich Schleiermacher | Johann Gottlieb Fichte | G. W. F. Hegel | Friedrich von Schelling | Friedrich von Schlegel | Arthur Schopenhauer | Søren Kierkegaard | Henry David Thoreau | Ralph Waldo Emerson | John Stuart Mill | Karl Marx | Mikhail Bakunin | Friedrich Nietzsche | Vladimir Soloviev | William James | Wilhelm Dilthey | C. S. Peirce | Gottlob Frege | Edmund Husserl | Henri Bergson | Ernst Cassirer | John Dewey | Benedetto Croce | José Ortega y Gasset | Alfred North Whitehead | Bertrand Russell | Ludwig Wittgenstein | Ernst Bloch | Georg Lukács | Martin Heidegger | Rudolf Carnap | Simone Weil | Maurice Merleau-Ponty | Jean-Paul Sartre | Simone de Beauvoir | Georges Bataille | Theodor Adorno | Max Horkheimer | Hannah Arendt | Cornelius Castoriadis


Feallsanaich ainmeil anns an latha an diugh
Analytic philosophers:
Simon Blackburn | Ned Block | David Chalmers | Patricia Churchland | Paul Churchland | Donald Davidson | Daniel Dennett | Jerry Fodor | Susan Haack | Olly Hewitt Jaegwon Kim | Saul Kripke | Thomas Samuel Kuhn | Bryan Magee | Ruth Barcan Marcus | Colin McGinn | Thomas Nagel | Robert Nozick | Martha Nussbaum | Alvin Plantinga | Karl Popper | Hilary Putnam | W. V. Quine | John Rawls | Richard Rorty | Roger Scruton | Peter Singer | John Searle | Charles Taylor
Continental philosophers:
Louis Althusser | Giorgio Agamben | Roland Barthes | Jean Baudrillard | Isaiah Berlin | Maurice Blanchot | Pierre Bourdieu | Hélène Cixous | Guy Debord | Gilles Deleuze | Jacques Derrida | Michel Foucault | Hans-Georg Gadamer | Jürgen Habermas | Werner Hamacher | Julia Kristeva | Henri Lefebvre | Claude Lévi-Strauss | Emmanuel Levinas | Jean-François Lyotard | Paul de Man | Jean-Luc Nancy | Antonio Negri | Paul Ricoeur | Michel Serres | Paul Virilio | Slavoj Žižek


Feallsanaich GreugachDeasaich

Feallsanaich AlbannachDeasaich

Feallsanaich bhon taobh an earDeasaich