‘S e sgrùdadh cheistean bhunasaich a th’ ann am feallsanachd agus tha i a’ cur ceistean mu bheò-bhith, eòlas, luachmhorachd, reusan, inntinn agus cànan. Canar feallsanaiche ri neach a nì feallsanachd.

Feallsanaich Greugach deasaich

Feallsanaich Albannach deasaich

Feallsanaichean Eile deasaich

Feallsanaich bhon taobh an ear deasaich

Sgoiltean deasaich