B' e Sokrátīs (Greugais: Σωκράτης, Beurla: Socrates) (470 RC - 399 RC) feallsanaiche cudromach Greugach. Dh’fhuirich e anns a’ bhaile mhòr An Àithne. Mar fheallsanaiche, bha ùidh aig Sòcraitèas air beus-eòlas. Chuir e ceistean mu dheidhinn dhaoine, mar eisimpleir, ciamar a bhios duine math gu fìor. 'S ann tric a dh’fhaighnicheadh e ceist le ceist eile na bu dhoimhne. Na linn-sa, b'e sin dòigh ùr airson comhaichidhean an toirt am follais. Anns an là an-diugh, 's e "am modh Sòcraiteach" a chanas sinn ris.

Socrates
Socrates Louvre.jpg
Beatha
Breith Alopeke, 469 BC (Julian)
Dùthaich Baile na h-Àithne clasaigeach
Àite-fuirich Baile na h-Àithne clasaigeach
Cinneadh Grèigich
Bàs An Àithne, 15 dhen Ghearran 399 BC (Julian)
Nàdar a’ bhàis peanas bàis (ith-teodha
fèin-mhurt sparrte air neach)
Teaghlach
Athair Sophroniscus
Màthair Phaenarete
Cèile Xanthippe
Myrto
Clann
Foghlam
Cànain Seann-Ghrèigis
Oileanaich Platon
Xenophon
Antisthenes
Aristippus
Isocrates
Euclid of Megara
Phaedo of Elis
Aeschines of Sphettus
Chaerephon
Simmias of Thebes
Cebes
Menexenus
Apollodorus
Alcibiades
Dreuchd
Dreuchd feallsanaiche
Buaidh Anaxagoras
Ballrachd boule
IMDb nm1419271

'S ann tric a chanar air Sokrátīs gum b'e ‘Athair na feallsanachd siar’ ged nach do sgrìobh e sion de dh’fheallsanachd a-riamh. 'S e as coireach ri sin gum b’e na h-obraichean de Phlátōn, an t-oileanach aig Sokrátīs, agus na h-obraichean de dh’Aristotélīs, an t-oileanach a bhiodh aig Plátōn, nan obraichean a bu chudromaiche ann am feallsanachd fad còrr 's mìle bliadhna.

Beatha SòcraitèasDeasaich

Chan eil mòran de dh’fhios againn mu dheidhinn beatha Shokrátīs. Bha e beò cho fada air ais 's nach eil fiosrachadh dha-rìribh againn mu a dheidhinn. Tha sgeulachdan cudromach againn o dhuine no dhà a bha beò aig an àm siud. 'S iad na càraidean aig Sokrátīs (mar Plátōn, agus Xenophon, eachdraiche Greugach) a bh’ ann a' chuid dhiubh, agus 's e daoine a dhèaneadh sgeig air Sokrátīs a bh’ann a’ chuid eile (mar Aristophanes, a sgrìobh cleasan-chluich).

Cho fada as aithne dhuinn, cha do sgrìobh Sokrátīs fhèin leabhraichen idir. Sgrìobh an t-oileneach aige, Plátōn, mu dheidhinn a bheatha, a smuaintean, agus cuideachd a bhàs. 'S e am prìomh-bhun againn air Sokrátīs a th’ ann am Plátōn.

Thuirt Plátōn gum b’e Sophroniscos an athair aig Sokrátīs, agus gum b’e Phainarete an t-ainm a bh’ air a mhathair. Bha a mhathair na banaltram neo bean-ghlùine, a chuidich do bhoireannaich ann a bhith a’ breith am leanabhan. Dh’fhaoidte gun d’thuirt Sòcraitèas gum b’e eisimpleir a mhathair a thug airsan cuideachadh do dhaoine ann a’ bhith a bheir smuaintean 's beachdan ùra.

Bha Sokrátīs pòsta ri boireannach fada na b' òige air an robh Xanthippe mar ainm. Bhathar ag ràdh gur ann tric a dh’fhàsadh i feargach leis agus gun robh i ainneartach aig uairean. Chan eil fios nan robh am pòsadh aca sona, ach bha triùir chloinne aca co-dhiù.

Their fear de na bunaichean gun robh Sokrátīs na chlachair. Chan eil fhios cò-dhiu gur fhìor sin gus nach fhìor. Thathar ag ràdh cuideachd gun do shabaidich e mar shaighdear airson Na Àithne ann an trì chogaidh, 's gun robh e gaisgeil anns a’ bhlàr.

Chuir Sokrátīs an fhearg air móran, 's docha le bhith ro dh’onarach. Chanadh e na bha e a’ smaoineachadh, agus 's ann tric a chanadh e rudan air nach roch daoine airson cluinntinn. Sheall e nach robh fhios aig feadhainn de dhaoine a bha gu math cumhachdach. Chuireadh iad ‘creithleag’ air, airson a còmharrachadh gur e duine draghail a bh’ann nam beachdan-sa.

Tha sgeulachd ann gun do dh’fhaighnich càraid aig Sokrátīs dhen ‘oracail’ (càileach naomh do na Greugaich o shean, dham b’urrainn a bhith a bruidhinn ri na diathan, a reir creideimh) an robh duine sam bith ann a bha na bu ghlice na Sokrátīs anns An Àithne. Thuirt an t-oracail nach robh duine ann na bu ghlice. Bha an t-oracail ainmeil airson a’ bhith ag ràdh rudan nach robh cho soilleir. Thuirt Sokrátīs an còmhnaidh nach robh fios sam bith aige air sion, agus cha do chreid e an t-oracail. Chaidh e do na daoine as glice anns An Àithne airson ceistean a chur orra. Aig a’ cheann-thall, dh’ionnsaich Sokrátīs gun robh esan dha-rìribh na bu ghlice, chionn 's gun do chreid na daoine eile gun robh fhios aca, ged nach robh. Mar sin, b’e Sokrátīs an aona duine a bha fiosrachail air a chuid aineolas-fhèin, agus mar sin, am fear a bu ghlice.

Mar bhodach, 's ann tric a bhiodh Sokrátīs a’ bruidhinn le fìreannaich òga agus balaich agus a’ feuchainn rin teagasg. Theagasg e do na daoine òga a bhith a’ cur cheistean air ùghdarrasan agus a bhith a’ smaoineachadh dhaibh-fhèin. Mu dheireadh, chuir na nàimhdean cumhachdach aig Sokrátīs casaid air airson ‘coirbteachd de na h-òigridh’. Thug iad binn bàis air, le bhith ag òl puinnsean.

 
Bàs Shokrátīs le Jacques-Louis David (1787)

Smuaintean ShokrátīsDeasaich

Cha robh ùidh aig Sokrátīsach ann a' bheus-eòlas. Bha Sokrátīs ag ràdh nach e ach eòlas a th’ anns na subhailcean, eòlas air ge dè bu choir dhuinn a dhèanamh. Bha e ag ràdh cuideachd gu bheil na daoine gu bunaiteach math, 's nach e ach aineolas as coireach gum bi daoine a’ dèanamh olc. Chuir Sokrátīscuideam air fèin-theagamh agus fèin-sgrùdadh. 'S ann tric a thèid na faclan “Chan fhiach a’ bheatha mì-sgrùdaichte a mhaireann” a cur às leth Sokrátīs.