Sgìrean phàrlamaid Westminster na h-Alba

Tha 57 sgìrean ann an Alba airson taghaidhean Westminster. Bha 59 sgìrean eadar 2005 agus 2024 agus mar sin tha na crìochan gu math diofraichte.[1]

Bha a' chiad taghadh a chleachd na sgìrean seo ann an 2024.

 1. Obar Dheathain a Tuath
 2. Obar Dheathain a Deas
 3. Siorrachd Obar Dheathain a Tuath agus Moireibh an Ear
 4. An t-Àrd-Ruigh agus Shotts
 5. Alamhagh agus Inbhir Ghrainnse
 6. Gleanntan Aonghais agus Siorrachd Pheairt
 7. Obar Bhrothaig agus Port a' Bhruachaidh
 8. Earra-Ghàidheal, Bòd agus Loch Abar a Deas
 9. Inbhir Àir, Carraig agus Cumnaig
 10. Bathgate agus Gleann Iucha
 11. Siorrachd Bhearaig, Roxburgh agus Salcraig
 12. Gallaibh, Cataibh agus Ros an Ear
 13. Siorrachd Àir Meadhain
 14. Coatbridge agus Bellshill
 15. Cowdenbeath agus Cair Chaladain
 16. Comar nan Allt agus Cair Cheann Tulaich
 17. Dùn Phris agus Gall-Ghàidhealaibh
 18. Siorrachd Dhùn Phris, Dail Chluaidh agus Srath Thuaidh
 19. Dùn Dè Meadhanach
 20. Dùn Phàrlain agus Dolar
 21. Cille Bhrìghde an Ear agus Srath Athainn
 22. Siorrachd Rinn Friù an Ear
 23. Dùn Èideann an Ear agus Baile nam Feusgan
 24. Dùn Èideann a Tuath agus Lìte
 25. Dùn Èideann a Deas
 26. Dùn Èideann an Iar-Dheas
 27. Dùn Èideann an Iar
 28. An Eaglais Bhreac
 29. Glaschu an Ear
 30. Glaschu a Tuath
 31. Glaschu an Ear-thuath
 32. Glaschu a Deas
 33. Glaschu an Iar-Dheas
 34. Glaschu an Iar
 35. Gleann Rathais agus Fìobh Meadhanach
 36. Gòrdan agus Bùchainn
 37. Hamilton agus Srath Chluaidh
 38. Inbhir Chluaidh agus Siorrachd Rinn Friù an Iar
 39. Inbhir Nis, an t-Eilean Sgitheanach agus Ros an Iar
 40. Cille Mheàrnaig agus Lùghdan
 41. Baile Dhunlèibhe
 42. Lodainn an Ear
 43. Siorrachd Dhùn Breatann Meadhain
 44. Lodainn Mheadhanach
 45. Moireibh an Iar, Inbhir Narann agus Srath Spè
 46. Tobar na Màthar, Wishaw agus Cair MoLuaig
 47. Na h-Eileanan an Iar
 48. Siorrachd Àir a Tuath agus Arainn
 49. Fìobh an Ear-Thuath
 50. Arcaibh agus Sealtainn
 51. Pàislig agus Siorrachd Rinn Friù a Tuath
 52. Pàislig agus Siorrachd Rinn Friù a Deas
 53. Peairt agus Siorrachd Cheann Rois
 54. An Ruadh-ghleann
 55. Sruighlea agus Srath Ailein
 56. Siorrachd Obar Dheathain an Iar agus Ceann Chàrdainn
 57. Siorrachd Dhùn Breatainn an Iar

Iomraidhean

deasaich
 1. 2023 Review of UK Parliament Constituencies”. Coimisean Crìochan na h-Alba. Air a thogail 7mh dhen Ògmhios 2024.