'S e sgrùdadh na Gàidhlig aig ìre saidheansail a tha ann an Cànanachas na Gàidhlig. 'S e luchd-cànanachais a nì rannsachadh mar seo mar is trice. 'S iad seo na prìomh-chuspairean ann an cànanachas, a' gabhail a-steach cànanachas na Gàidhlig:

Gu ruige seo, chaidh a' chuid as motha dhen rannsachadh saidheansail a dhèanamh air eachdraidh, dual-chainntean, fòn-eòlas is fuaim-eòlas na Gàidhlig ach nochd rannsachadh sna cuspairean eile cuideachd sna 30 bliadhna seo chaidh mean air mhean cuideachd. Ge-tà, tha mòran cuspairean ann a tha gu tur gun rannsachadh fhathast.

Tùsan deasaich


Cànanachas na Gàidhlig
Gàidhlig Àrsaidh Seann-Ghàidhlig Meadhan-Ghàidhlig   Nuadh-Ghàidhlig Thràth Gàidhlig Chlasaigeach Gàidhlig
Fuaim-eòlas Fòn-eòlas Prosodaidh Gràmar Co-chàradh Seamantachd
Morf-eòlas Sòiseo-chànanachas Togail cànain Pragmatachd Saidhc-cànanachais Niùro-chànanachas
Dual-chainntean Gàidhlig meadhan na mara Rèimean-cainnte Gàidhlig nan Sgoiltean Gàidhlig na h-Eaglaise Briathrachas Ùr


Luchd-cànanachais na Gàidhlig
 
Tim ArmstrongMichael BauerCarl BorgstrømAnndra Mac a' CheàrnaighRichard CoxHenry DieckhoffNancy Dorian
Seumas GranndNils HolmerWill LambCoinneach MacFhionghuinAlasdair MacGilleBhàinGòrdon MacGilleFhinnein
Magne OftedalRoibeard Ó MaolalaighMáirtín Ó MurchúTomás Ó RathaileElmar TernesRoy Wentworth