'Se sinnsearan a th' ann an rìghrean Dál Riata ri Rìghrean Alba.

Gearradh-arm na Rìoghachd na h-Alba gu 1603

Sìol Ailpein (848–1034)

deasaich
Dealbh Ainm Ainm Gàidhlig Mheadhan Aoiseil Status Uachdaranachd Rìoghachadh Tiotal Ainnisd
  Coinneach I
(Coinneach mac Ailpein)
Cináed mac Ailpín
Ciniod m. Ailpin
Mac Ailpein rìgh na Dail Riata 843/848 - 13 an Gearran 858 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
"An Ferbasach"[1]
  Dòmhnall I
(Dòmhnall mac Ailpein)
Domnall mac Ailpín Mac Ailpein rìgh na Dail Riata, agus bràthair Coinnich I 858 – 13 an Giblean 862 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
  Còiseam I
(Còiseam mac Choinnich)
Causantín mac Cináeda Mac Choinneach I 862–877 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
"An Finn-Shoichleach"[2]
  Aedh
(Aodh mac Choinnich)
Áed mac Cináeda Mac Choinneach I 877–878 Rex Pictorum
("Rìgh na Cruithnich")
  Giric
(Griogair mac Dhunghail)
Giric mac Dúngail Mac Dhòmhnall I 878–889 "Mac Rath"[3]
  Eochaid Eochaid mac Run † Mac-mic Choinneach I *878–889?
  Dòmhnall II
(Dòmhnall mac Chòiseim)
Domnall mac Causantín Mac Chòiseam I 889–900 Rí Alban

Rì nan Albannaich
"Dásachtach"[4]
  Còiseam II
(Còiseam mac Aoidh)
Causantín mac Áeda Mac Aedh 900–943 Rí Alban "An Midhaise"[5]
  Maol Chaluim I
(Maol Chaluim mac Dhòmhnaill)
Máel Coluim mac Domnaill Mac Dhòmhnall II 943–954 Rí Alban "An Bodhbhdercc"[6]
  Ildulbh Ildulb mac Causantín Mac Chòiseam I 954–962 Rí Alban "An Ionsaighthigh"[7]
  Dubh
(Dubh mac Mhaoil Chaluim)
Dub mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim I 962–967 Rí Alban "Dén"[8]
  Cailean
Cuilén mac Ilduilb Mac Ildulb 967–971 Rí Alban "An Fionn"[9]
  Amhlaigh
Amlaíb mac Ilduilb Mac Ildulb * 973x–977 Rí Alban
  Coinneach II
(Coinneach mac Mhaoil Chaluim)
Cináed mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim I 971 x 977–995 Rí Alban "An Fionnghalach"[10]
  Còiseam III
(Còiseam mac Chailein)
Causantín mac Cuiléin Mac Chailean 995–997 Rí Alban
  Coinneach III
(Coinneach mac Dhuibh)
Cináed mac Duib Mac Dhuibh 997 – 25 am Màrt 1005 Rí Alban "An Donn"[11]
  Maol Chaluim II
(Maol Chaluim mac Choinnich)
Máel Coluim mac Cináeda Mac Choinneach III 1005–1034 Rí Alban / Rex Scotiae "Forranach"[12]

Taigh Dhùn Chailleann (1034–1286)

deasaich
Dealbh Ainm Ainm Gàidhlig Mheadhan Aoiseil Status Uachdaranachd Rìoghachadh Tiotal Ainnisd
  Donnchadh I
(Donnchadh mac Crìonain)
Donnchad mac Crínáin Mac Bethóc nighean Mhaol Chaluim II agus fionn-ogha Mhaol Chaluim I
(Sìol Ailpein)
1034–1040
  MacBheatha
(MacBheatha mac Fhionnlaigh)
Mac Bethad mac Findláich Mac Mhormaer Findláech 1040–1057 Rí Alban "Rí Deircc"[13]
  Lulach
(Lughlagh mac Gille Chomghain)
Lulach mac Gille Comgaín Mac Gruoch, Nighean-mic Choinneach III
(Sìol Ailpein)
1057–1058 Rí Alban "Tairbith"
  Maol Chaluim III
(Maol Chaluim mac Dhonnchaidh)
Máel Coluim mac Donnchada Mac Dhonnchadh I 1058–1093 Rí Alban Canmore ("Ceann Mòr")
Dòmhnall III
(Dòmhnall mac Dhonnchaidh)
Domnall mac Donnchada Mac Dhonnchadh I 1093–1097 Rí Alban "Bán"
  Donnchadh II
(Donnchadh mac Mhaoil Chaluim)
Donnchad mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1094 Rí Alban / Rex Scottorum
  Eagar
(Eagar mac Mhaoil Chaluim)
Étgar mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1097–1107 Rí Alban/ Rex Scottorum "Probus"[14]
  Alasdair I
(Alasdair mac Mhaoil Chaluim)
Alaxandair mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1107–1124 Rí Alban/ Rex Scottorum
  Daibhidh I
(Dàibhidh mac Mhaoil Chaluim)
Dabíd mac Maíl Choluim Mac Mhaol Chaluim III 1124–1153 Rí Alban/ Rex Scottorum Sanctus ("Naomh")
  Maol Chaluim IV
(Maol Chaluim mac Eanraig)
Máel Coluim mac Eanric Mac-mic Dhaibhidh I 1153–1165 Rí Alban/ Rex Scottorum Virgo, Cenn Mór
  Uilleam I
(Uilleam mac Eanraig)
Uilliam mac Eanric Mac-mic Dhaibhidh I 1165–1214 Rí Alban / Rex Scottorum "An Leòmhann"
  Alasdair II
(Alasdair mac Uilleim)
Alaxandair mac Uilliam Mac Uilleam I 1214–1249 Rí Alban / Rex Scottorum "nickname"
  Alasdair III
(Alasdair mac Alasdair)
Alaxandair mac Alaxandair Mac Alasdair II 1249–1286 Rí Alban / Rex Scottorum

Taigh Sverre (1286–1290)

deasaich

Taigh Bailiol (1292–1296)

deasaich
Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Iain Bailiol
Toom Tabard
(John de Balliol)
1292–1296
  c. 1249 Iseabail de Warenne
9 an Gearran 1281
aon gurc[15]

c. 25 an t-Samhain 1314
Picardie, An Fhraing

iar-ogha Dàibhidh à Huntingdon (bràthair Uilleam I)

Na Brusaich (1306–1371)

deasaich
Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Raibeart I
(Raibeart Brus)
1306–1329
  11 an t-Iuchar 1274
An Casteal Turnberry, Siorrachd Inbhir Àir
mac Raibeart de Brus, 6mh Tighearna Strath Annan agus Maighread, Baintighearna Caraig[16]
Iseabail Màrr
1295
aon nighean

Ealasaid de Burgh
Writtle, Essex, Sasainn
1302
ceithir clann
7 an t-Ògmhios 1329
Manor Chàrdainn Ros, Siorrachd Dhùn Bhreatainn
aois 54
fionn-ogha Daibhidh à Huntingdon (bràthair Uilleam I)
(taghaidh)
Daibhidh II
(Dàibhidh Bruis)
1329–1371
  5 am Màrt 1324
Dùn Phàrlain, Fìobha
mac Raibeart I agus Ealasaid de Burgh
Joan, Bana-phrionnsa Shasainn
Bearaig
17 an t-Iuchar 1328
gun chlann

Maighread Drummond
Inchmurdach, Fìobha
20 an Gearran 1364
gun chlann
22 an Gearran 1371
Caisteal Dhùn Èideann
aois 46
mac Raibeart I (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich (1371–1567)

deasaich
Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Raibeart II
"an stiùbhard"
(Raibeart II Stiùbhart)
1371–1390
  2 am Màrt 1316
Pàislig, Siorrachd Rinn Friù
mac Walter Stiùbhaird, 6mh àrd-stiùbhard na h-Alba agus Marsaili Bhrusach
Ealasaid Mure
1336
10 clann[17]

Oighrig de Ros
2 an Cèitean 1355
4 clann[18]
19 an Giblean 1390
Casteal Dhùn Dhòmhnaill, Siorrachd Inbhir Àir
aois 74
mac mic Raibeart I (prìomh-ghineadas)
Raibeart III (rugadh Iain Stiùbhairt)
"An Righ Bhacaigh"
(Raibeart III Stiùbhairt)
1390–1406
  c.1337
mac Raibeart II agus Ealasaid Mure
Anabella Dhruimeanach
1367
7 clann[19]
4 an Giblean 1406
Caisteal Bhaile Bhòid
aois mu 69
mac Raibeart II (prìomh-ghineadas)
Seumas I
(Seumas I Stiùbhairt)
1406–1437
  25 an t-Iuchar 1394
Pàlas Dhùn Phàrlain, Fìobha
mac Raibeart III agus Anabella Dhruimeanach
Joan Beaufort
Cathair-eaglais Southwark
2 an Gearran 1424
8 clann[20]
24 an Gearran 1437
Blackfriars, Peairt
aois mu 42
mac Raibeart III (prìomh-ghineadas)
Seumas II
(Seumas II Stiùbhairt)
1437–1460
  6 an Dàmhair 1430
Abaid Taigh an Ròid, Dùn Èideann
mac Seumas I agus Joan Beaufort
Màiri de Gueldres
Abaid Taigh an Ròid
3 an t-Iuchar 1449
7 clann[21]
3 an Lùnasdal 1460
Caisteal Rosbroig
aois 29
mac Seumas I (prìomh-ghineadas)
Seumas III
(Seumas III Stiùbhairt)
1460–1488
  10 an t-Iuchar 1451
Caisteal Sruighlea neo Caisteal Cill Rìmhinn
mac James II agus Màiri de Gueldres
Maighread na h-Alba
Abaid Taigh an Ròid
13 an t-Iuchar 1469
3 clann[22]
11 an t-Ògmhios 1488
Sauchie Burn
aois 36
mac Seumas II (prìomh-ghineadas)
Seumas IV
(Seumas IV Stiùbhairt)
1488–1513
  17 am Màrt 1473
Caisteal Sruighlea
mac Seumas III agus Maighread na Danmhairg
Maighread Tudor
Abaid Taigh an Ròid
8 an Lùnasdal 1503
6 clann[23]
9 an t-Sultain 1513
Flodden, Northumberland, Sasainn
aois 40
mac Seumas III (prìomh-ghineadas)
Seumas V
(Seumas V Stiùbhairt)
1513–1542
  15 an Giblean 1512
Pàlas Gleann Iucha, Lodainn an Iar
mac Seumas IV agus Maighread Tudor
Madeleine of Valois
Cathair-eaglais Notre Dame, Paris, An Fhraing
1 am Faoilleach 1537
gun chlann[24]

Màiri de Guise
Cathair-eaglais Notre Dame, Paris, An Fhraing
18 an Cèitean 1538
3 clann[25]
14 an Dùbhlachd 1542
Pàlas Falkland, Fìobha
aois 30
mac Seumas IV (prìomh-ghineadas)
Màiri I, Ban-rìgh na Frainge
(Mairi Stiùbhairt)
1542–1567
  an Dùbhlachd 1542
Pàlas Gleann Iucha
nighean Seumas V agus Màiri de Guise
François II, Rìgh na Frainge
24 an Giblean 1558
gun chlann[26]

Eanraig Stiùbhairt, Tighearna Darnley
Pàlas Taigh an Ròid, Dùn Èideann
9 an t-Iuchar 1565
aon gurc[27]

James Hepburn, 4mh Iarla Bothwell
Pàlas Taigh an Ròid
15 an Cèitean 1567
gun chlann[28]
8 an Gearran 1587
Caisteal Fotheringhay, Northamptonshire, Sasainn
aois 44
nighean Seumas V (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich Leamhnach (1567–1651)

deasaich

Às dèidh 1603 bha rìghrean Alba nan rìghrean Shasainn cuideachd:

Ainm Dealbh Breith Pòsadh Eug Status Uachdaranachd
Seumas VI
(Seumas VI Stiùbhairt)
1567–1625
  19 an t-Ògmhios 1566
Caisteal Dhùn Èideann
mac Eanraig Stiùbhairt, Tighearna Darnley agus Màiri I
Anna dhen Danmhairg
Oslo Bispeborg, Oslo, Nirribhidh
23 an t-Samhain 1589
7 clann
27 am Màrt 1625
Theobalds House, Hertfordshire, Sasainn
aois 58
mac Màiri I (prìomh-ghineadas)
Teàrlach I
(Teàrlach I Stiùbhairt)
1625–1649
  19 an t-Samhain 1600
Pàlas Dùn Phàrlain, Dùn Phàrlain
mac Seumas VI agus Anna dhen Danmhairg
Henrietta Maria dhen Fhraing
Abaid St Augustine, Canterbury, Sasainn
13 an t-Ògmhios 1625
9 clann
30 am Faoilleach 1649
Pàlas Whitehall, Lunnainn, Sasainn
aois 48
mac Seumas VI

(prìomh-ghineadas)

Teàrlach II
(Teàrlach II Stiùbhairt)
1649–1651
  29 an Cèitean 1630
St James's Palace, Lunnainn, Sasainn
mac Teàrlach I agus Henrietta Maria dhen Fhraing
Catherine de Braganza
Portsmouth, Sasainn
14 an Cèitean 1662
gun chlann
6 an Gearran 1685
Pàlas Whitehall, Lunnainn, Sasainn
aois 54
mac Teàrlach I (prìomh-ghineadas)

Na Stiùbhartaich Leamhnach (1660–1707)

deasaich

'S i Anna am monarc mu dheireadh a bh' aig rìoghachd neo-eisimeileach Alba air no rìoghachd neo-eisimeileach Shasainn. An dèidh 1707 chaidh an dà rìoghachd aonachadh fon aon phàrlamaid agus mar seo chaidh an Rìoghachd Aonaichte a chruthachadh agus 'se Rìghrean Bhreatainn a bha againn.

'S i Anna am monarc mu dheireadh dhen teaghlach Stiùbhartach.

Iomraidhean

deasaich
 1. Skene, Chronicles, p. 83.
 2. Skene, Chronicles, p. 85.
 3. Skene, Chronicles, p. 87.
 4. Hudson, Celtic Kings, p. 58.
 5. Skene, Chronicles, p. 91; Hudson, Celtic Kings, p. 65.
 6. Skene, Chronicles, p. 93.
 7. Skene, Chronicles, p. 94.
 8. Duan Albanach, 23 an-seo
 9. Skene, Chronicles, p. 95.
 10. Skene, Chronicles, p. 96.
 11. Skene, Chronicles, p. 98; Hudson, Celtic Kings, p. 105.
 12. Skene, Chronicles, pp. 99–100.
 13. Skene, Chronicles, p. 102.
 14. Anderson, Early Sources, vol. ii, p. 141.
 15. English Earls 1067-1122
 16. Robert The Bruce. Foillsichear: Heinemann. ISBN 0-431-05883-0.
 17. thePeerage.com – Person Page 10210. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 18. thePeerage.com – Person Page 10532. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 19. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 20. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 21. thePeerage.com – Person Page 10211. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 22. thePeerage.com – Person Page 10212. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 23. thePeerage.com – Person Page 10143. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 24. thePeerage.com – Person Page 10208. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 25. thePeerage.com – Person Page 10190. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 26. thePeerage.com – Person Page 10189. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 27. thePeerage.com – Person Page 10190. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.
 28. thePeerage.com – Person Page 10189. thePeerage.com. A' tarraing air 2012-04-21.