'S e fear de na shiorrachdan traidiseanta na h-Alba a tha ann an Siorrachd Rinn Friù.

Siorrachd Rinn Friù

Bha Rinn Friù an tuineachadh as cudromaiche anns a' siorrachd ach a-nis tha Pàislig nas motha.

A-nis tha Comhairle Inbhir Chluaidh, Comhairle Shiorrachd Rinn Friù agus Comhairle Shiorrachd Rinn Friù an Ear a' dèiligeadh ri cùisean ionadail ann an Siorrachd Rinn Friù. Bha pàirtean de Ghlaschu, mar Bhaile a' Ghobhainn ann an Siorrachd Rinn Friù ron 20mh linn.