Tha craiceann na chòmhdach air bodhaig. Tha falt a' fàs ann, agus ìnean.

Craiceann

Bidh mòran tinneasan a' gabhail buaidh air, mar aillse-craicinn, breac-òtraich, a' ghriùthach 7c.