Tha ball-gineamhainn na roinn na bodhaig a chleachdar airson gineamhainn, feis ⁊c.