Tha fiacal na cnàmh sa bheul a chleachdas daoine neo creutair airson gearradh agus ithe. Bidh an t-ainm "deudair" neo "fiaclair" air dotair a tha a' dèiligeadh leis na fiaclan.

Beul fosgailte