'S e alt sa' ghàirdean a tha ann an uileann.

Uileann
Dealbh gath-X de dh'uileann.