Tha glùn neo glùin a' ciallachadh an alt air a' chas.