Se uchd a tha air broilleach neo roinn na bodhaige eadar na glùinean agus am meadhan, nuair a bhios tu nad shuidhe.