Herpes labialis.jpg

Se galar a tha ann am breac-òtraich san nochd guireanan dearga air a’ chraiceann.