Tha peirceall, carbad neo giall na roinn as ìsle na h-aghaidhe. Se aon den dà chnàmh a bhios a’ cumail na fiaclan.