Tha neo-dhiadhaire (atheist anns a’ Bheurla) gun chrèideamh ann an Dia. Ged a tha an eaglais ag ràdh gur e rud dona a tha ann, theirear le neo-dhiadhairean gu bheil diadhairean neo-shaidheansail agus aischeumach.

Neo-dhiadhairean ainmeil

deasaich