Tha Mùideart na sgìre iomallach ann an Loch Abar. Tha Fergie Dòmhnallach na Mhùideartach ainmeil.

Abhainn Mhùideart