Tha Àth Tharracail ’na bhaile ann an taobh an ear Àird nam Murchan, aig ceann an iar-dheas Loch Seile, ann an Loch Abar, ann an siorrachd Earra-Ghàidheal. Tha bun-sgoil anns a' bhaile.

Bun-sgoil Àth Tharracail

Ceanglaichean a-mach deasaich