Tha inneal-ciùil 'na inneal leis an urrainnear ceòl a dhèanamh.

Ionnsramaidean-theud san taigh-tasgaidh Horniman, Lunnainn